اخباراقتصادی

اتاق بازرگانی؛ حکومتی‌ترین نهاد بخش خصوصی!

شبکه کلمه| مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می‌گوید اتاق بازرگانی “خصوصی‌ترین نهاد نظام” است، اما مال نظام است و همینطور این نهاد “حکومتی‌ترین نهاد بخش خصوصی” است.

او همچنین افزود: اینکه افراد فکر کنند داخل اتاقی که بدنه نظام است می توانند “اپوزیسیون” نظام شوند، فکر اشتباهی است.

دکمه بازگشت به بالا