اخباراهل سنت

اطلاعیه دفتر مولانا حافظ عبدالغفار نقشبندی: بزودی، بی‌پرده دشمـن اصلــی‌ خویــش و مـردم بلـوچ را معـرفی‌ می کنیم!

شبکه کلمه| دفتر مولانا حافظ عبدالغفار نقشبندی با انتشار یادداشتی در واکنش به گذشت چهار ماه از ناپدیدسازی قهری این روحانی بلوچ نوشت: با تــوجه به گـذشت حــدود چهار مـاه از ناپدیـد‌سـازی قهـــــری مولاناعبدالغفار نقشبندی توسـط اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و نهاد رهبری و عدم پاسخگویی نهادهای مربوطه از وضعیت وی، دفتــــر مولانا عبدالغفار نقشبدی به زودی کلیپ هایـی از آخریـن توصیه‌های او منتشر می‌کند که وی بی‌پرده دشمـن اصلــی‌ خویــش و مـردم بلـوچ را در آن معـرفی‌ می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا