اخباراقتصادی

زاکانی: برای ایجاد آرامستان جدید در غرب و شرق تهران به میزان صد هکتار نقطه‌یابی انجام شده

شبکه کلمه| علیرضا زاکانی ، شهردار تهران ، با بیان اینکه «توجه ویژه به بهشت زهرا و بازسازی و نوسازی آن داریم»، گفت: برای ایجاد آرامستان جدید در غرب و شرق تهران به میزان صد هکتار نقطه‌یابی انجام شده و وارد مذاکره برای خرید شدیم تا مردم در غرب تهران مجبور به تردد به جنوب شهر نشوند.

دکمه بازگشت به بالا