اخبارسیاسی

هیچ لائیکی نمی توانست مانند ولایت فقیه با خلق این صحنه ها مردم ایران را از دین فراری دهد!

شبکه کلمه| مهدی نصیری با انتشار این ویدیو نوشت:
هیچ رژیم سکولار و لائیکی نمی توانست مانند جمهوری اسلامی با حاکمیت ولایت مطلقه فقیه، با خلق این صحنه ها و صدها صحنه بدتر از این، مردم ایران و به خصوص جوانان را از دین و خدا فراری بدهد.
احتمالا شیطان پایان هر روز یک دست مریزاد به روحانیت و فقهای حاکم که این گونه تسهیلگر هدف او بوده اند، می گوید و برایشان آرزوی توفیق روز افزون می کند!

دکمه بازگشت به بالا