اخبارسیاسی

مدرس حوزه علمیه: شیطان با استفاده از فضای مجازی درصدد اجرای نقشه خود در جامعه مومنین است!

شبکه کلمه| مسعود عالی، مدرس حوزه علمیه، گفت : شیطان با استفاده از فضای مجازی درصدد اجرای نقشه خود در جامعه مومنین است

او افزود: این نقشه شیطان در عالم عملی شده است و حتی در سال ۲۰۱۸ وزارت امور تنهایی در انگلستان تاسیس شد.

دکمه بازگشت به بالا