سیاسیمقاله

مجتبی نجفی: لباس شخصی ها بالقوه قاتل و مستعد هر جنایتی هستند

شبکه کلمه| مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی با انتشار یادداشتی درباره برخورد نیروهای حزب اللهی به بانوان ایرانی نوشت:

کسی که سطل ماست را بر سر دختر بی حجاب می ریزد، همان اسیدپاشی است که ظرف اسید، اطرافش پیدا نکرد. در زندان میشود همان قاتل زهرا کاظمی در سال هشتاد و دو در اوین. می شود قاتل زهرا بنی یعقوب، پزشک ایرانی قربانی گشت ارشاد در سال ۸۶ که در همدان جان داد.

در سطح بالاتر می شود قاتل پروانه فروهر، که در خانه اش در کنار همسرش کارد آجین شد. حتی به قتل ساده اش هم اکتفا نکردند. بر بدنش ضربات پیاپی دشنه فرود آوردند، آن دشنه، دشنه کین و انتقام از زنی بود که از پیشگامان مقاومت در برابر حجاب اجباری بود.

در سطح بالاترش، میشود قاتل نیکا و سارینا، بهناز افشاری، حدیث نجفی، غزاله و مهسا موگویی و دهها نفر دیگر.در سطح دیگر می شود ساچمه زن به چشم دختران.

لباس شخصی ها، بالقوه قاتل هستند. چون روح و شخصیتشان را به دیکتاتوری فروخته اند. برای همین برای میلیشیای سرکوب جمهوری اسلامی از عبارت ” شهروند زدایی شده” استفاده میکنم. چون شهروندی، اصولی دارد. هم قوه تفکر و پژوهشگری و نقد مداوم محیط میخواهد و هم قوه مداراگری و حرکت به سوی همبستگی.

میلیشیای سرکوب در جمهوری اسلامی ماشین هایی بی اختیارند. اسیر در یک ایدئولوژی بسته آغشته به مساله رانت و فساد. برای همین است هانا آرنت تمامیت خواهی را بر چند اصل تعریف میکند یکی از آنها امتناع از تفکر است و دیگری حذف تکثر. لباس شخصی ها به دلیل فروختن روح و تفکرشان به دیکتاتوری، مستعد هر جنایتی هستند. شعبان بی مخها، همیشه علیه آزادی و تکثر و در خدمت استبداد بوده اند.

ما از این گونه ها در تاریخ معاصرمان زیاد داشته ایم. به لطف شبکه های اجتماعی و آن مغازه دار شجاع، جنایت این عامل سرکوب افشا شده و پاسخ حاکمیت هم پلمب مغازه بوده. یراحی در آهنگش یک جا بردار را پناه خواهر میداند. شاید بهتر بود واژه ای دیگر می یافت تا سوتفاهم نشود. اما منظور او درست همین بود. امروز جامعه ای داریم که مرد در کنار زن در دفاع از حقوقش ایستاده. این یک پیروزی بزرگ است برای مای ایرانی که در مسیر سخت تاریخ معاصرش در خط حرکت به سوی سکولاریسمی قرار گرفته که قرار است مانع جنگ های فرقه ای و مذهبی شود. دیندار را در کنار بی دین به همزیستی مسالمت آمیز برساند و به سوی ایران شهروند مدار حرکت کند و نهاد دولت را از ساحت دین و دین را از ساحت قدرت نگاهبانی کند.

باور کنید این مغزهای پوسیده کار را ما راحت کرده اند. یک مسیر چند صد ساله را قرار بود با ژیان طی کنیم با قطار سریع السیر طی میکنیم.جمهوری اسلامی خواست دینداری را اجباری کند مسیر سکولاریسم را هموار کرد.مسیری آغشته به مقاومت مدنی مردم.

دکمه بازگشت به بالا