سیاسیمقاله

تحلیل زیدآبادی؛ از ماست‌پاشی تا شلاق!

شبکه کلمه| احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی با انتشار یادداشتی درباره حمله به بانوان با ماست توسط یک بسیجی نوشت:

برخی از افرادی که خواهان “شدت‌ عمل” و “اعمالِ خشونت” در برابر بانوان بدون روسری هستند، در مقابلِ پاشیدن ماست به سر و روی دو خانم در طرقبه، موضع گرفته و آن را تقبیح کرده‌اند!

منظورشان از این تقبیح چیست؟ آیا ریختن ماست را ناکافی می‌دانند و مثلاً خواهان کوبیدن ظروف سفالی ماست به سرِ خانم‌های بدون روسری هستند؟

اگر بگویند نه، منظورشان این نیست و پاشیدن ماست را نامتناسب با برداشتن روسری می‌دانند، در آن صورت منظورشان از این شدتِ عملی که برای مقابله با بانوان بدون روسری بر آن اصرار می‌ورزند، مشخصاً چیست؟ بازداشت؟ زندان؟ شلاق؟ محرومیت از حقوق اجتماعی؟…خب کدامیک از اینها ملایم‌تر و مدنی‌تر از پاشیدن ماست است که این یکی را نامناسب می‌دانید و آن بقیه را توصیه و تجویز می‌کنید؟!

دکمه بازگشت به بالا