اخبارایران

اعتصاب کارگران شیفت شرکت پاراپلاستیک جلفا ارس

شبکه کلمه| جمعی از کارگران شیفت شرکت پاراپلاستیک جلفا ارس واقع در منطقه آزادارس(جلفا) برای حقوق معوقه واضافه کاری، دست به تجمع اعتراضی زدند.

دکمه بازگشت به بالا