اخباراقتصادی

رئیس کمیسیون عمران مجلس: آمارهایی که رئیسی ارائه می دهد‌ واقعی نیستند!

شبکه کلمه| محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس می گوید:آمارهای که رئیسی می‌دهد، واقعی نیستند. باید به سفره مردم نگاه کرد. در حال وضعیت خوب نیست و به کارمند، کارگر و کسبه خرد فشار وارد می‌شود. در حال حاضر شرایط به این صورت شده که وضع عده‌ای پولدار هر روز بهتر می‌شود اما در مقابل طبقه متوسط به پایین، در حال از بین رفتن است.

وی می افزاید: به دلیل اینکه مسکن ساخته نمی‌شود، قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند و این افزایش قیمت به اندازه‌ای است که کسی جرأت انتشار آمار واقعی را ندارد. تولید مسکن و به عبارتی تعادل میان عرضه و تقاضا به راحتی می‌تواند قیمت آن را کاهش دهد. البته در حال حاضر کسی به دنبال تولید مسکن نمی‌رود.

دکمه بازگشت به بالا