سیاسیمقاله

این همه اصرار برای چیست؟

اجلال قوامی

سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان اصلاح حکمرانی و شنیده شدن صدای دلسوران و منتقدان شد.این چندمین بار است که سید محمد خاتمی به بهانه های مختلف از ضرورت اصلاحات و تغییر سخن‌ می گوید.شاه بیت سخنان و نگرانی رئیس جمهور پیشین در تمامی دیدارها و بیانیه ها یک مساله است و آن هم مساله براندازی است.او در دیدار معلمان هم برای بار چندم بر این نکته تاکید می کند و براندازی را نه ممکن‌ و نه مفید می داند.

نباید از محمد خاتمی و معتقدان به اصلاحات انتظار براندازی داشت.آنان در دوران اصلاحات و سال های پس از آنان همواره مرزبندی خود را با براندازی اعلام کرده اند و خود را ناقدان دلسوز نظام می دانند.فارغ از این داستان ها آنچه که  سخنان اخیر سید محمد خاتمی با سخنان دیگر او متفاوت می نمود؛ در یک نکته بود و آن اذعان خاتمی به این بود که صدای منتقدان و دلسوزان شنیده نمی شود.حال از رئیس جمهور دوران اصلاحات باید پرسید وقتی که صدای شما شنیده نمی شود دیگر این همه اصرار و ابرام برای اصلاح و تغییر برای چیست؟ وقتی که خود بارها و به صراحت گفته اید که دیگر امیدی به اصلاحات نیست پس این همه گفتن و نشنیدن برای چیست؟

دکمه بازگشت به بالا