اخباراقتصادی

ریزشِ بورس ادامه دارد!

شبکه کلمه| منابع اقتصادی در ایران گزارش دادند: شاخص کل بورس در نیم ساعتِ اول، ۳۴ هزار واحد دیگر ریخت تا بار دیگر بر اعتماد عمومی به بورس ضربه مهلکی وارد شود!

دکمه بازگشت به بالا