اخبارتازه های اجتماعی

تجمع بازنشستگان مجتمع فولاد البرز غربی

شبکه کلمه | جمعی از بازنشستگان مجتمع فولاد البرز غربی امروز یکشنبه٢۴ اردیبهشت در پی محقق نشدن مطالباتشان دست به اعتراض زدند.

دکمه بازگشت به بالا