اخباراقتصادی

آیا می دانید چند درصد درآمد تهرانی‌ها صرف مسکن می‌شود؟!

شبکه کلمه | براساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط سهم مسکن از هزینه خالص خانوار‌های شهری برابر ۳۶ درصد است. به عبارتی بر اساس این گزارش، یک سوم هزینه‌های یک خانواده مربوط به بخش مسکن است.

دکمه بازگشت به بالا