اخبارحقوق بشر

بیانیه سازمانهای عضو پیمان همکاری: باردیگر زمین و آسمان میهن گلگون شد!

شبکه کلمه | سازمانهای عضو “پیمان همکاری” با انتشار بیانیه ای، اعدام سه متهم خانه‌ی اصفهان، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را محکوم کرد.

👈 متن کامل بیانیه بدین قرار است:

دستگاه هاى جنايت نظام، در سپيده دم جمعه ،٢٩ ارديبهشت ماه سه جوان آزادى خواه و ميهن دوست ديگر ، “صالح ميرهاشمى “، “مجيد كاظمى”و “سعيد يعقوبى” را بدون توجه به استمداد خانواده ها و تلاش هايي كه مردم و جامعه جهانى براى نجات جان آنها انجام دادند، برای رضایت ضحاک زمان به قتل رساندند..

ماشین کشتار رژیم جنایتکار جمهورى اسلامى بيش از چهار دهه است كه جوانان حق طلب سرزمين ما را با سناريوهاى ساختگى در بيدادگاه هاى اسلامى به مرگ محكوم و آنها را اعدام مى كند و بدون شك تا سرنگونی‌اش به اين كار ادامه خواهد داد و بر شمار جانباختگان سرافراز راه آزادى خواهد افزود..

اهداف جنایتکاران حکومتی از اعدام سه جوان اصفهانى در راستاى همان استراتژى ايجاد وحشت براى ماندگارى ، در وحله نخست ترساندن مبارزان و جلوگیری از اعتلای انقلاب زن، زندگی و آزادی، و در وحله دوم ؛ نشان‌دادن اقتدار خویش به طرفداران و حامیانش و پیشگیری از ریزش در میان آنان و در نهايت دهن‌کجی به اپوزیسیون و جامعه‌ی جهانى است.

تا زمانی که همبستگی ملیِ نیرومندی سامان داده نشده و همکاری پایداری بین مبارزان درون و برون مرزی شکل‌نگرفته باشد، رژیم به دستگیری، زندانی‌کردن، شکنجه و کشتار خویش ادامه خواهد داد. نيروهاى دموكراسى خواه بايستى بتوانند با پايان دادن به پراكندگى در يك مبارزه مشترك عليه جمهورى اسلامى هم آوا شوند و با ارائه چشم انداز يك گذار دموكراتيك، در تغيير صحنه كنونى مبارزه تاثير تعيين كننده اى داشته باشند..

همبستگی ملی، شرط ضرور براى تقويت مبارزه و مقاومت در خيابان و دانشگاه و كارخانه ،براى از كار انداختن ماشين سركوب و كشتار حكومت است. براى پس گرفتن جانها و نجات جوانمان از مرگ و نيستى بايد دست در دست و در كنار هم حركت كنيم . جلب حمايت موثر جامعه جهانى از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران و تنگ كردن عرصه بر جمهورى اسلامى نيز تابعى از همين همبستگى ملى است..

ما سازمانهاى عضو پيمان همكارى ضمن ابراز همدردى با خانواده رهروان راه آزادى ، تاكيد مى كنيم كه حفاظت از جان زندانيان سياسى از وظايف اصلى مبارزين در دوران گذار است، امرى حقوق بشرى و انسانى كه تنها بر عهده خانواده هاى اين عزيزان نيست، بلكه يك وظيفه ملى و مسئوليت شهروندى هر ايرانى است. براى نجات جان زندانيان سياسى و توقف اعدام بايد هرچه زودتر متحد شد و اقدام كرد وگرنه فردا دير است..

نه به اعدام، نه به جمهورى اسلامى
پیروز باد همبستگی ملی برای نجات ایران

سازمانهای عضو “پیمان همکاری:

شورای مدیریت گذار
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکراسی)
شورای ملی تصمیم
انجمن اتحاد برای آغازی نو
جمعیت سوسیال دمکراسی برای ایران
جنبش وحدت ملی ایرانیان
۳۰اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۰ ماه مه ۲۰۲۳

دکمه بازگشت به بالا