اخباراقتصادی

مومنی، اقتصاددان: از خود بپرسید چه کردیم که جمعیت فقرا طی سه سال، دو برابر شد!

شبکه کلمه | “فرشاد مومنی”، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم گفت: حکومت گران برای امور کم اهمیت منابع زیادی آزاد می کنند اما به امور زیربنایی اهمیتی نمی دهند. یک حکومت گر باید از خود بپرسد ما داریم چه کار می کنیم که برای اولین بار در تاریخ اقتصاد این کشور، اندازه جمعیت فقرا طی سه سال، دو برابر می شود.

دکمه بازگشت به بالا