اخباراقتصادی

مومنی، اقتصاددان: بحران سرمایه گذاری در ایران، چهار ساله شد!

شبکه کلمه| فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: شاید برای اولین بار در نیم قرن گذشته، برای چهارسال پیاپی با بحران سرمایه گذاری در کلیت آن در کشورمان روبرو هستیم.

دکمه بازگشت به بالا