اخباراقتصادی

انتقادها نسبت به افزایش قیمت نان در برخی استان‌ها

شبکه کلمه| احمد وحیدی، وزیر کشور با اشاره به افزایش قیمت نان در برخی استان‌ها ، اظهار کرد که «دولت قیمت آرد و نان را افزایش نداده، اما شورای آرد و نان فرمانداری‌های برخی استان‌ها، برای آنکه نانوایی‌ها متضرر نشوند، قیمت نان را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داده است.»

دکمه بازگشت به بالا