اخبارکار و کارگری

تجمع اعتراضی کادر درمان ارومیه

شبکه کلمه| جمعی از پرستاران و کادر درمان بیمارستان خمینی در ارومیه در اعتراض به وضعیت معیشتی نامناسب و بی‌توجهی مسئولان به خواسته هایشان دست به اعتراض زدند.

دکمه بازگشت به بالا