اخبارکار و کارگری

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان

شبکه کلمه| جمعی از بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان تجمع کردند.

دکمه بازگشت به بالا