اخبارکار و کارگری

اصفهان؛ راهپیمایی کشاورزان کفن پوش

شبکه کلمه | جمعی از کشاورزان کفن پوش اصفهان، امروز (پنجشنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۲) در اعتراض به قطع و کمبود آب کشاورزی، دست به اعتراض زدند.

دکمه بازگشت به بالا