اخبارسیاسی

توکل، عضو خبرگان: در کمیسیون‌های خبرگان در مورد قائم مقام رهبری دارند کار می‌کنند!

شبکه کلمه | توکل، عضو خبرگان، گفت: در کمیسیون‌ها یک چند نفری هستند که در مورد قائم مقام رهبری دارند کار می‌کنند؛ آنها افراد را گزینش کرده و فقط با رهبری مشورت می‌کنند. اما از گزینه‌هایی که این چند نفر دارند انتخاب می‌کنند، هیچ‌کسی با خبر نیست. در اجلاس هم از این حرف‌ها مطلقا حرفی به میان نیامده است.

دکمه بازگشت به بالا