اخبارسیاسی

آموزش غسالی به دانشجویان!

شبکه کلمه | روزنامه همشهری گزارش داده که کارگاه آموزشی تطهیر با حضور دانشجویان دانشگاه شاهد وابسته به بنیاد شهید در مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا برگزار شد.

دکمه بازگشت به بالا