اخباراقتصادی

کنایه عبدی به رئیسی؛ درهای انبار را برای دزدی باز کرده اند!

شبکه کلمه| عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

اگر ما درهای انبار عمومی را باز بگذاریم و دزدی شود، سپس خودمان در گرفتن بخشی از این دزدها مشارکت کنیم، این را نمی‌توان به عنوان افتخار خود فاکتور کرد.
شما اهل این کارها نیستید، نه درک درستی از فساد دارید و نه ریشه‌های آن را می‌دانید و نه اراده‌ای برای مقابله با آن. لطفا اسامی افرادی را که به دلیل همین فساد برکنار شده‌اند، اعلام کنید. خوب می‌شناسیدشان.

دکمه بازگشت به بالا