اخباراقتصادی

شاه دزد!

شبکه کلمه/ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در یادداشتی درباره فساد در نظام جمهوری اسلامی نوشت:

یک: ۱۲ سال پیش (مهر ۱۳۹۰) وقتی فساد ۳هزار میلیارد تومانی اتفاق افتاد کی دستور داد «رسانه‌ها کش ندهند»؟ کی در این سالها دوربین رسانه‌ها و احزاب را خاموش کرد تا دزدی‌ها دیده نشود؟ کی به هر بهانه‌ای خبرنگاران را زندانی کرد؟ حالا که آن ۳۰۰۰ میلیارد تومان شد ۱۴۰هزار میلیارد تومان، بروید یقه‌ی همان شاه‌دزد را بگیرید.

دو: ۲۰ سال پیش (۱۳۸۲) احمدی‌نژاد فقط ۲ سال شهردار شد. فقط در همین ۲ سال، ۳۰۰ میلیارد تومان گم شد! به جای محاکمه، کی دستش را گرفت و پشتش ایستاد تا بشود رییس دولت؟ حالا امروز که اعلام شد ۱۷ هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران گم شده، برای رسیدگی به این «رشد ۲۰ ساله» در دزدی، بروید یقه‌ی همان شاه‌دزد را بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا