اخبارکار و کارگری

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش

شبکه کلمه| جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی شوش در اعتراض به وضعیت بد و نامساعد معیشتی، دست به تجمع زدند.

دکمه بازگشت به بالا