اخباراقتصادی

هشدار وزیر کار: الان تمام صندوق‌های بازنشستگی ما ضریب‌های پشتیبانی آن‌ها رو به فروپاشی است

شبکه کلمه| صولت مرتضوی، وزیر کار در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه امام صادق، اظهار کرد، اساسا صندوقی پایدار است که نسبت ضریب پشتیبانی آن حداقل شش و نیم تا هفت باشد.

وی افزود: میگویند از همین کسوراتی که دریافت می کنید پرداخت کنید، اگر اینگونه باشد که ما از خدا می‌خواهیم. الان تمام صندوق‌های ما ضریب‌های پشتیبانی آن‌ها رو به فروپاشی است.

دکمه بازگشت به بالا