اخبارکار و کارگری

راهپیمایی مردم گناوه در حمایت از سهمیه مرزنشینی

شبکه کلمه| جمعی از اقشار مختلف مردم گناوه اعم از بازاریان، لنجداران، دانشجویان و کسبه، ضمن برپایی تجمع و راهپیمایی، حمایت خود را از اختصاص سهمیه مرزنشینی در این منطقه را اعلام کردند.

گفته می شود که چند هزار نفر از مردم گناوه در ای راهپیمایی شرکت داشتند.

دکمه بازگشت به بالا