اخبارکار و کارگری

اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه گروه ملی فولاد ایران

شبکه کلمه| صبح امروز شنبه دوم دی ماه، جمعی از کارگران گروه ملی فولاد در همه بخشها با توقف خطوط تولید دست به اعتصاب زدند.

دکمه بازگشت به بالا