اخبارکار و کارگری

تظاهرات اعتراضی مردم اردکان یزد در اعتراض به آلودگی هوا

شبکه کلمه| به گزارش شبکه کلمه، جمعی از مردم اردکان یزد در اعتراض به آلودگی هوا و توسعه صنایع آلاینده، دست به راهپیمایی زدند.

فریاد «ننگت باد ننگت»، استاندار حیا کن اردکان رها کن» و «مسئول بی کفایت استعفا استعفا» از جمله شعارهای اعتراضی مردم معترض اردکان بود.

دکمه بازگشت به بالا