اخبارحوادث

سقوط مرد جوان از ارتفاع ۶۰ متری در سنندج

شبکه کلمه| مرد کارگر ۲۷ ساله بالای ساختمان (شهرک بهاران سنندج) در حال کار بوده که ناگهانی از ۱۲ طبقه سقوط کرده و متاسفانه درجا فوت کرده است.

دکمه بازگشت به بالا