اخبارحقوق بشر

بیانیه‌ مدافعان حقوق‌بشر در دفاع از حقوق بهاییان

شبکه کلمه| گروهی از مدافعان حقوق‌بشر، فعالان اجتماعی و سیاسی ایرانی، با امضای بیانیه‌ای «موج بازداشت‌های جدید علیه بهاییان و محرومیت آن‌ها از حقوق اولیه انسانی و مدنی‌» را محکوم کردند.

در این بیانیه از همه‌ی هم‌وطنان خواسته شده که در همبستگی با جامعه‌ی بهایی ایران هم‌صدا شوند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «بهاییان در ایران بیش از یک قرن و نیم است که تحت فشار و سرکوب سیستماتیک عقیدتی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی بوده و هستند» و سپس افزوده شده که پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، «این سرکوب ابعادی وسیع‌تر و شدتی ضدانسانی‌تر یافته است».

دکمه بازگشت به بالا