اخبارحقوق بشر

اجرای حکم اعدام دو برادر بلوچ فاقد شناسنامه، بدون اطلاع خانواده در زندان بیرجند

شبکه کلمه| پایگاه حقوق بشری حال وش از اعدام دو برادر در زندان بیرجند خبر داد.
هویت این دو برادر بلوچ فاقد شناسنامه عارف اسحاقزهی ۲۴ ساله، متاهل دارای یک فرزند و عاصف اسحاقزهی ۳۰ ساله متاهل دارای سه فرزند، هر دو فرزندان ظاهر، اهل و ساکن زابل عنوان شده است.

دکمه بازگشت به بالا