اخبارحقوق بشر

خامنه‌ای انتخابی کرده که عوارضش تباهی است!

شبکه کلمه| بهاره هدایت، زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین نوشت: «جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای یک انتخاب مبنایی کرده که عوارضش تباهی موجود است. و این انتخاب چیزی جز جنگ تمدنی با غرب نیست.»

خانم هدایت در این نامه نوشته: «اینکه او به تکرار خود را و نظام تحت امرش را «انقلابی» می‌نامد به همین معناست: که یعنی من از جنگ دست نمی‌کشم. من عادی نمی‌شوم، حتی به قیمت فساد و بی‌عدالتی و کشتار و ناکارآمدی و ویرانی آب و خاک این سرزمین.»

او نوشت: «کسی که نداند ایران دیگر تاب تحمل نزاع با غرب را ندارد، آلترناتیو وضع موجود نیست.»

دکمه بازگشت به بالا