اخبارحقوق بشر

تایید دوبارە حکم اعدام ۷ زندانی سیاسی

شبکه کلمه| “رضا رسایی، مجاهد کورکور، عباس دریس، مهران بهرامیان، فاضل بهرامیان، جواد وفایی، منصور دهمردە ” با تایید دوباره حکم اعدام شان هر لحظه بیم آن می رود اعدام شوند.

دکمه بازگشت به بالا