اخباراقتصادیتازه های اجتماعیجهانحوادث

بانک مرکزی اروپا: گرمایش زمین باعث افزایش نرخ تورم می‌شود

شبکه کلمه| بر اساس نتایج تحقیق بانک مرکزی اروپا، تغییرات اقلیمی تا سال ۲۰۳۵، نرخ تورم را ۹ دهم درصد افزایش خواهد داد.

مطالعه جدیدی که توسط یک دانشمند محیط زیست و بانک مرکزی اروپا انجام شده است، نشان می‌دهد که با افزایش دمای ناشی از تغییرات اقلیمی، قیمت مواد غذایی و به طور کلی نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

این مطالعه همچنین نشان می‌دهد صرفا به دلیل پدیده‌های آب و هوایی ناشی از تغییرات اقلیمی، نرخ تورم تا سال ۲۰۳۵ حدود ۰.۸ تا ۰.۹ درصد افزایش خواهد یافت.

دکمه بازگشت به بالا