اخباراهل سنتایرانحقوق بشر

خسرو بشارت پس از تحمل ۱۵ سال حبس، اعدام شد

شبکه کلمه| حکم اعدام خسرو بشارت، پس از تحمل ۱۵ سال حبس، سحرگاه چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

این زندانی ۱۲ اردیبهشت برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد و روز دوشنبه برای آخرین بار با خانواده خود ملاقات کرد.

دکمه بازگشت به بالا