اخبارایرانتازه های اجتماعی

عکس روز

شبکه کلمه| دیده شده در واگن قطار مترو؛
یک شهروند در جواب شعار جمهوری اسلامی مبنی براینکه «فرزندان سرمایه‌های زندگی» هستند، نوشت:
«بله سرمایه هستند. ما بزرگ کنیم شما بکشید.»

دکمه بازگشت به بالا