اخباراقتصادیایران

بانک آینده پول سپرده‌گذاران را پس نمی‌دهد

📰 بانک آینده پول سپرده‌گذاران را پس نمی‌دهد

بانک آینده بدون توجه به هشدار بانک مركزی همچنان پول سپرده‌گذاران را پس نمی‌دهد.

به باور كارشناسان اقتصادی، زيان انباشته فوق نجومی و ضريب منفی كفايت سرمايه، شانس ادامه حيات اين بانک ورشكسته يا ادغام آن با بانک‌های دولتی را منتفی نموده است.

لذا اعلام ورشكستگی و انحلال بانک آينده در دستور كار فوری دولت قرار گرفته است.

🌐 Web | Telegram | Instagram | Youtube | Twitter | Facebook

#شبکه_کلمه #خبر #خبر_روز #رخداد_روز

دکمه بازگشت به بالا