اخباراقتصادیایران

درصد تغییرات گوشت گاو و دلار

شبکه کلمه| از ۱۳۹۶ با وجود انواع حمایت‌های دولتی و تخصیص ارز‌های گوناگون برای کنترل نرخ گوشت گاو در نهایت قیمت گوشت گاو با دلار آزاد به یک اندازه افزایش پیدا کرده است.

دکمه بازگشت به بالا