افزایش فشارها به زندانیان عقیدتی اهل سنت در کرج وزاهدان

براساس گزارش های دریافتی ، مسئولان زندان رجايي شهر كرج ، زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ این زندان را از دسترسی به آب گرم، محروم کردند .
در این ارتباط ، یک منبع مطلع به گزارشگر شبکه جهانی کلمه اطلاع داده که اقدام مذکور در جهت افزایش فشارها به زندانیان اهل سنت صورت گرفته است . این در حالیست که زندانیان یاد شده از بدیهی ترین حقوق خود محروم هستند .
آنگونه که این منبع ، می گوید، زندانیان اهل سنت از یک شنبه ۲۷ فروردین اب گرم ندارند این در حالی است که این زندانیان بارها پیگیراین مشکل بوده و مراتب اعتراض خود را اعلام داشته ،اما هیچگونه پیگیری نسبت به رفع این مشکل صورت نگرفته است .
این منبع در ادامه می افزاید : پیش از این نیز ، زندانیان مذکور از ۳ فروردین تا ۱۷ فروردین به کلی آب گرم نداشتند که بعد از اعتراضات به مدت یک هفته آب گرم را درست کردند. اما دوباره آن را قطع کردند .
این خبر در حالیست که منابع محلی گزارش دادند فشارها بر زندانیان اهل سنت در زندان زاهدان نیز افزایش یافته است .
به گفته این منابع ، روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۶، “حافظ محمود کلکی” به علت “فعالیت های قرآنی در زندان زاهدان ، توسط مسئولین بازداشتگاه مورد بازجویی قرار گرفته و سپس با توهین محاسن او را تراشیده اند.
گفتنی است این روحانی که امامت نمازهای یومیه زندانیان سنی مذهب بند سه زندان مرکزی زاهدان را بعهده دارد ، در بند زندانیان سیاسی نگه داری می شود و پیش از این نیز با توهین و تحقیر مواجه شده بود.

موضوع خبر: