ناتمام ماندن سخنرانی دکتر صادق زیباکلام در استان مازندران ،در پی هجوم لباس شخصی ها

روز گذشته ،سخنرانی دکتر صادق زیباکلام ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در یکی از مساجد شهر عباس آباد استان مازندران به دلیل حمله تعدادی از مخالفان ناتمام ماند.
بنا به نوشته روزنامه «ایران» عده اى ، با سردادن شعارهایی، قصد داشتند به این سخنران حمله کنند که با واکنش مردم و برگزارکنندگان مراسم رو به رو شدند.
طبق گزارش این روزنامه ، در نهایت آقای زیباکلام با وارشدن نیروی انتظامی و کمک‌های مردمی از مسجد خارج شد و نتوانست سخنرانی خود را به پایان برساند.

موضوع خبر: