رفتار جنجال آمیزحسین دهقان، وزیر دفاع ایران در حین سخنرانی حسن روحانی

در حالیکه حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، در مراسم تحلیف دومین دور ریاست جمهوری خود، سخنرانی می کرد، رفتار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در حین سخنرانی او مورد توجه فعالان مجازی ، قرار گرفته است .
بنا به نوشته تارنمای شبکه جهانی کلمه ، در همین زمینه ،تعدادی از فعالان مجازی با انتشار قطعه ای از ویدیوی رفتار حسین دهقان در هنگام سخنرانی روحانی ، ژست او را متکبرانه وهمچنین دهن کجی به ریاست جمهوری ایران توصیف کردند . به گفته آن ها، نحوه نشستن وهمچنین آدامس جويدن وی ،دال بر این است که او اختلافات عمیقی با روحانی دارد .
این خبر در حالیست که خبرگزاری رسمی ایران از جمله فارس، چند روز پیش خبر دادند که حسن روحانی در کابینه دوازدهم از حسن دهقان استفاده نخواهد کرد و وزیر دفاع پیشنهادی وی به مجلس ،امیر حاتمی است .
به قسمت هایی از ویدیوی سخنرانی روحانی و رفتار حسین دهقان توجه نمایید
https://www.facebook.com/kalemehtv

موضوع خبر: