درخواست چالشی دکتر محمد نوری زاد برای اثبات سید بودن علی خامنه ای ومحمد خاتمی

دکتر محمد نوری زاد ، فیلمساز منتقد حکومت ایران به تازگی با انتشار نامه ای ، خواستار آزمایش dna برای اثبات سید بودن علی خامنه ای،رهبری حکومت و همچنین محمد خاتمی، ریاست جمهوری اسبق کشور شد .
در نامه سی وششم آقای نوری زاد به رهبر حکومت ایران که با عنوان تست خامنه ای منتشر شده ، وی با بیان اینکه علم پزشکی امروز رگ وریشه نسبی انسان را مشخص می کند ، می گوید : آزمایش dna راست یا دروغ انتساب یک فرد را به فلان طایفه ی تاریخی وامام را مشخص می کند .
دکتر نوری زاد خطاب به رهبر ایران می نویسد :پیشنهاد می کنم دستور فرمایید ، همه سادات ایرانی که با نهادن عمامه سیاه بر سر، یا با نهادن کلمه سید برخود، بساط ویژگی را برای خود پهن کرده اند ، تن به تست dna بسپرند تا مشخص شود رگ وریشه شان به اعراب حجاز وخاندان پیامبر می رسد، یانه اهل سمرقند ، بخارا ، سیستان وخراسان هستند .
آقای نوری زاد با بیان اینکه اگر رهبری پیشقدم شود، راه را برهمه می گشاید ، به خامنه ای می گوید : دست سید محمد خاتمی را بگیرید و دوتایی تن به تست dna بسپارید.
وی در فرازی دیگر از نوشته اش باطرح پرسش چالشی، آورده است : اگر یک پزشک ویا متخصص با آزمایش dna مدرک بیاورد که رگ وریشه ام به مغولان مهاجم می رسد ،مرا اندوهی نیست، چرا که نه شال سبزی به کمر بسته ام ونه مثلا از اجداد هخامنشی ام برای خود ،معرکه پرداخته ام . اما اگر همین متخصص ،سند ومدرک بیاورد که رگ وریشه ی سید محمد خاتمی به ترکان آسیای شرقی بند است نه به اعراب حجاز، آیا وی، عمامه سیاه از سر بر می گیرد وبه همان محمد خاتمی اکتفا می کند ؟.
در همین زمینه ، دکتر محمدی نوری زاد که مقیم تهران است شنبه ، چهاردهم مردادماه در گفتگوی اختصاصی با گزارشگر شبکه جهانی کلمه دربار هدف نامه چالشی یاد شده ، می گوید: من به این خاطر داستان dna را مطرح کردم ، که ما در ایران با یک آشوب بزرگ فریب روبرو هستیم و یک جمعیت فریبکار برما سیطره دارند.
وی می افزاید : اینکه الان یک جمعیتی خود را سید واولاد پیامبر بنامند ، ایرادی ندارد، اما اینکه این ها تفوق پیدا کنند برسر مردم وحکم برانند وبرای مردم خط ونشان بکشند ، خیلی آشوبنده است .

موضوع خبر: