جان باختن یک کولبر کرد با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران

یک کولبر کرد دیگر بانام عزالدین خالدی فرزند عبدالرحمان در اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران جان باخته است .
براساس گزارش های به دست آمده ،آقای خالدی اهل روستای حسن آباد از توابع منطقه صومای برادوست ارومیه بود که در مرز شهرستان اشنویه کشته شده می شود .
لازم به اشاره است که هرماه تعدادی از کولبران کرد به دست نیروهای نظامی ایران کشته ومجروح می شوند وهیچ گونه رسیدگی به آن صورت نمی گیرد .

موضوع خبر: