ورود ۱.۳ میلیون نفر به عربستان سعودی برای اداى حج

براساس گزارش منابع رسمی در عربستان سعودی ، در موسم حج سال جاری تاکنون ۱.۳ میلیون نفر از کشورهای خارجی برای ادای فریضه حج به سرزمین وحی آمده اند.
در همین زمینه اداره کل گذرنامه عربستان سعودی با اعلام خبر یاد شده در حساب توییتر خود نوشت : از این شمار یک میلیون ۲۲۸ هزار و ۶۶۶ نفر از طریق هوایی، ۹۷۵۸ نفر از طریق دریا و ۷۵ هزار و ۷۸۷ نفر از طریق زمینی وارد عربستان سعودی شدند.

بر اساس آمارهای رسمی عربستان سعودی سال گذشته ۱.۹ میلیون نفر از مسلمانان جهان مناسک حج را ادا کرده بودند.

موضوع خبر: