خیزش مردمی در شهر سنندج در همبستگی با مردم بانه

براساس گزارش های رسیده ، مردم شهر سنندج نیز عصر پنجشنبه شانزدهم شهریورماه در همبستگی با خیزش مردمی شهر بانه ، دست به تظاهرات زدند .
در همین ارتباط ،ویدیوها وتصاویر از این تظاهرات به دست گزارشگر شبکه جهانی کلمه رسیده که نشان می دهد اقشار مختلف مردمی از جمله جوانان ، حضور چشمگیری دراین اعتراضات دارند .
در روز های پیش ،شهرهای مختلف مناطق کردنشین از جمله سقز، اشنویه، سردشت و نقده نیز در همبستگی با حرکت مردمی شهر بانه ، شاهد تظاهرات بوده است .

موضوع خبر: