جیبوتی ایران را به عدم دخالت در کشور های همجوار دعوت کرد

محمود علی یوسف، وزیر خارجه جیبوتی که ریاست نشست اتحادیه عرب در سطح وزیران خارجه این اتحادیه را بر عهده داشت، می گوید حکومت تهران همچنان در امور کشورهای عربی دخالت می کند .
وزیر خارجه جیبوتی امروز سه‌شنبه در نشست مذکور گفت: از تهران می‌خواهیم که پایبند به سیاست حسن همجواری باشد.
گفتنی است که کشور جیبوتی در پی تنش میان ایران و عربستان سعودی روابط سیاسی‌اش با تهران را قطع کرده است.

موضوع خبر: