برگزاری تجمع اعتراضی در شهر خاش در اعتراض به جان باختن دو دانشجو

گزارش های رسیده حاکی است که شهروندانی خاش روز یکشنبه دوم مهر مقابل بیمارستان و همچنین ستاد فرماندهی نیروی انتظامی در خاش تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضین خواستار محاکمه عاملان حمله به دو دانشجو در این شهر شدند.
این واکنش بعد از آن صورت می گیرد که ماموران نظامی ایران به دو جوان بلوچ اهل خاش در جاده سراوان-خاش شلیک کردند. به گفته منابع محلی ، در جریان این تیراندازی حامد شهنوازی جان باخته و وضعیت مسعود شهنوازی برادر زاده وی نیز وخیم گزارش شده است.
گفتنی است که در جریان تیراندازی یاد شده خودروی دانشجویان مذکور واژگون شده بود.

موضوع خبر: