انقلابیون سوری چگونه پاسخ حملات نظامیان اسد وروسیه را دادند ؟

مرکز رسانه ای حما در سوریه روز گذشته از کشته شدن یک ژنرال روس وهمچنین دو خلبان یک بالگرد نظام بعثی اسد بعد از هدف قرار گرفتن در حومه حما خبر داد.
این بالگرد در فرودگاه نظامی حما منفجر شده است .

موضوع خبر: