ضبط ونابود کردن بسته های رب گوجه فرنگی ساخت ایران در کربلا

اداره بهداشت کربلای عراق روز دوشنبه از ضبط ونابودن کردن بسته های رب گرجه فرنگی ساخت ایران خبر داد. به گفته مرکز یاد شده ، این مواد در حین تلاش برای واردکردن به استان کربلا توقیف شده است .
اداره بهداشت کربلای حجم این بسته های رب گرجه فرنگی را را ۲ تن اعلام کرده و آن را متعلق به شرکت "گل انداز" دانسته است .
این مرکز در توضیح ضبط و نابودن کردن رب گرجه فرنگی ساخت ایران می گوید که رب گرجه فرنگی یاد شده ، بهداشتی نبوده است .

موضوع خبر: